Literární toulky po Česku
Dnes je: 25. 9. 2018. Soutěž byla ukončena!

Období letních prázdnin je jako přímo stvořené k výletům a cestování. Není však vůbec nutné jezdit daleko za hranice naší země, protože právě Česká republika nabízí nespočet krásných míst, která rozhodně stojí za návštěvu. Věděli jste ale, že spousta zajímavých koutů naší země se úzce pojí se slavnými literárními díly českých spisovatelů? Vydejte se tedy s námi na prázdninové putování s knihami a odhalujte během četby více či méně známá dějiště prozaických příběhů!

Pravidla soutěže:

Každý prázdninový týden, a to pravidelně ve středu, se na internetové stránce www.knihovnaprerov.cz/soutez/ budou objevovat nové soutěžní otázky. První z celkového počtu devíti otázek bude zveřejněna ve středu 4. července 2018.

Všechny soutěžní otázky budou vystaveny na webu celé dva měsíce až do neděle 2. 9. 2018, kdy bude celá soutěž ukončena. Do této doby budete moci na otázky odpovídat, a to buď každý týden jednotlivě, nebo hromadně na konci soutěže. Je důležité, aby všechny odpovědi byly odeslány v řádném termínu a v případě zasílání přes internet ze stejné e-mailové adresy, a to na knihovní e-mail aktivity@knihovnaprerov.cz.

Po ukončení soutěže budou vylosováni tři nejúspěšnější soutěžící, kteří správně odpoví na co největší počet otázek. Výherci budou odměněni knihou Aloise Jiráska Staré pověsti české, která je v tomto novém vydání doplněna předmluvou a fundovanými komentáři Eduarda Burgeta, které odkazují na další díla literární, výtvarná, hudební či filmová, která z Jiráskových pověstí čerpají. Ti výherci, kteří nebudou uživateli naší knihovny, získají navíc bezplatnou registraci do 28. února 2019.

Soutěže se mohou zúčastnit jak uživatelé Městské knihovny v Přerově, tak ti, kteří nejsou registrovanými uživateli našich knihovních služeb. Registrovaní účastníci soutěže musí s každou odpovědí uvést své jméno a číslo čtenářského průkazu. Soutěžící, kteří nejsou registrovanými uživateli knihovny, musí s každou odpovědí uvést své kontaktní údaje (jméno, příjmení, rok narození, adresu a e-mailovou adresu, popř. telefonní číslo).

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké.

Vzory zpráv se soutěžními tajenkami:

V předmětu každé zprávy zasílané e-mailem uvádějte heslo SOUTĚŽ.

Soutěžící, který je registrovaným uživatelem knihovny:

Odpověď na otázku č. 1.
Jan KOS
Čtenářské číslo: 123456

Soutěžící, který není registrovaným uživatelem knihovny:

Odpověď na otázku č. 1.
Jan KOS
Rok narození: 1970
Kosí ulice 11, Kosov 123 45
jan.kos@kos.cz
popř. tel.: +420 111 222 333

Přejeme vám krásné léto a mnoho zábavy a úspěchů při hledání správných odpovědí.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a pouze pro účely administrace pořádané soutěže. Veškeré osobní údaje budou po skončení soutěže a předání cen smazány a skartovány.
Otázka č. 1:

Své čtenářsky nejvyhledávanější a opakovaně vydané dílo zasadil Vilém Mrštík do lesů v blízkosti moravské metropole, kde uprostřed přírody žije v myslivně s nemocným otcem a služebnou Martou plachá Helenka. Tu poznává na plese student práv Ríša, který si v Praze náležitě užívá bohémského života. Střet dvou odlišných světů a povahových rysů obou hrdinů způsobí v jejich vzájemném vztahu mnoho nedorozumění, přesto má tato idylka letní lásky šťastné vyústění.


ZNÁTE NÁZEV MÍSTA LEŽÍCÍHO V OKRESE BRNO-VENKOV, DO NĚHOŽ AUTOR UMÍSTIL HLAVNÍ DĚJIŠTĚ ZMIŇOVANÉ KNIHY?
Otázka č. 2:

Původně se tato obec jmenovala německy Goldenstein (počeštěně Kolštejn), svůj současný název dostala až roku 1947. Dnes je toto místo městskou památkovou zónou a slouží jako výchozí bod řady oblíbených turistických tras i coby centrum zimních radovánek. Jeho neutěšenou poválečnou podobu zachytil ve své novele spisovatel Vladimír Körner, v níž se v hlubokých lesích, které se staly útočištěm skupinky werwolfů, nachází samota Berhof.


JAK SE NAZÝVÁ TATO OBEC, VE KTERÉ SE VŽDY V SRPNU KONÁ MARIÁNSKÁ POUŤ?
Otázka č. 3:

Vyprávění o osudech svérázných obyvatel jednoho hornického městečka před vypuknutím první světové války situoval ve svém díle Jan Drda do svého rodného města – do Příbrami, které dal podobu boží ruky otištěné do krajiny. Otisky prstů pak tvoří pět částí tohoto města. Děj několika příběhů autor soustředil do doby po důlní katastrofě, a aby zmírnil jejich tragické ladění, předkládá je čtenáři s pomocí jadrného humoru a bohatého jazyka.


JAKÝ NÁZEV DOSTALA PŘÍBRAM V KNIZE JANA DRDY, O NÍŽ JE ŘEČ?
Otázka č. 4:

Kdo by neznal slavné výlety pražského domácího pana Broučka, o nichž Svatopluk Čech vypráví ve svých satirických prózách? Ať už se obtloustlý měšťácký hrdina chlubí svým přátelům u piva o svém neuvěřitelném výletu na Měsíc, nebo se nečekaně ocitá v době husitské v roce 1420, zatímco Žižka již na Vítkově vyhlíží nepřátelské vojsko, východiskem jeho dobrodružství je vždy jedno konkrétní místo. V době, kdy autor své „broučkiády“ tvořil, v jeho okolí zrovna vznikala impozantní dostavba chrámu sv. Víta.


UVEĎTE NÁZEV OBLÍBENÉ HOSPŮDKY MATĚJE BROUČKA, KTERÁ JE DNES CÍLEM MNOHA TURISTŮ.
Otázka č. 5:

Raná novela Aloise Jiráska s názvem Poklad je spojena s romantickou zříceninou hradu, v jehož podzemních chodbách se mělo podle dávných pověstí ukrývat bohatství. Sám Jirásek hrad několikrát navštívil při svých cestách za rodiči a důkladně prostudoval i materiály vztahující se k jeho historii. Pokladem v autorově próze jsou nakonec namísto cenností staré knihy a kalich, což však příběhu rozhodně neubírá na atraktivnosti – půvabné je zde především líčení rozvalin hradu, okolních lesů i stejnojmenného městečka.


JAK ZNÍ NÁZEV HRADU, JEHOŽ TROSKY DNES SLOUŽÍ JAKO PŘIPOMÍNKA DÁVNÝCH TAJEMSTVÍ?
Otázka č. 6:

Podobně jako ve své prvotině Roky v kruhu vyšla i ve své druhé knize Jarmila Glazarová z autobiografických prvků, a to ze značného věkového rozdílu partnerů. Generačně i sociálně nerovné manželství zasadila do prostředí maloměsta a barvitě vylíčila nejen jeho náměstí s temnými podloubími, radnicí nebo barevnými domky, ale také funkcionalistickou vilu s bytem i ordinací místního lékaře, po jehož boku sama autorka od svých dvaadvaceti let žila.


POZNÁTE SLEZSKÉ MĚSTEČKO, KTERÉ JARMILA GLAZAROVÁ NAVŽDY OPUSTILA PO SMRTI SVÉHO MUŽE V ROCE 1934?
Otázka č. 7:

Do města na prahu Krkonoš umístil Jaroslav Havlíček ve své knize s původním názvem Vyprahlé touhy příběh nešťastně provdané Štěpky Kiliánové. Nepříliš pohledná a stárnoucí dívka, která touží po dětech, přijme žádost o ruku od svého bratrance Pavla. Záhy po svatbě však zjišťuje, že vypočítavému Pavlovi šlo pouze o její věno a že kvůli jeho nemoci se Štěpka nedočká ani společných dětí. Mnohá místa z Havlíčkova románu lze ve městě najít i dnes, statek Vejrychovsko, kam se hlavní hrdinka provdala, však již neexistuje.


VE KTERÉM MĚSTĚ, LEŽÍCÍM V OKRESE SEMILY, SE ODEHRÁVÁ DĚJ TÉTO KNIHY?
Otázka č. 8:

Majitel lázní Antonín Důra, major ve výslužbě Hugo a kanovník abbé Roch – to jsou postarší pánové a pravidelní návštěvníci říčních lázní, kteří nezaměnitelným jazykem vedou moudré řeči v legendární knize Vladislava Vančury. Poklidná letní idylka městečka Krokovy Vary je na pár dní narušena příjezdem kouzelníka Arnoštka a jeho krásné pomocnice Anny, která všechny muže okouzlí, avšak po jejich odjezdu se vše vrací zpět do zaběhnutých kolejí.


JAK SE V KNIZE NAZÝVÁ ŘEKA, NA JEJÍMŽ BŘEHU LEŽÍ PLOVÁRNA ANTONÍNA DŮRY?
Otázka č. 9:

Lešany jsou místem, do něhož se básník František Hrubín rád vracel v řadě svých básnických i prozaických děl (Lešanské jesličky, Romance pro křídlovku nebo Zlatá reneta). Ačkoli je básníkovým rodištěm Praha, v Lešanech trávil školní roky a jsou s nimi spojeny mnohé důležité rodinné události, doba dětství i dospívání i první milostné prožitky. Lešany, které leží v okrese Benešov mezi řekami Vltavou a Sázavou, jsou rovněž spjaty s konáním Hrubínových podvečerů.


VÍTE, JAK JSOU LEŠANY NAZÝVÁNY V HRUBÍNOVĚ AUTOBIOGRAFICKY LADĚNÉ PRÓZE ZLATÁ RENETA?
Všechny odpovědi musí být zaslány nebo odevzdány do neděle 2. září 2018 do 24.00 hodin.


Městská knihovna v Přerově | tisk | nahoru