Internetová audiosoutěž - Ve stopách Oldřicha z Chlumu
Dnes je: 12. 12. 2017. Soutěž byla ukončena!

Historik a oblíbený spisovatel Vlastimil Vondruška patří k nejčtenějším českým autorům, který píše dramatické a tajuplné detektivní příběhy odehrávající se převážně ve středověku. U čtenářů si získaly obrovský ohlas pro svou věrohodnost, podmanivou atmosféru, rychlý spád děje i všudypřítomné napětí. Málokterý ze současných českých spisovatelů se může navíc pochlubit tím, že podle jeho děl bylo natočeno velké množství audioknih. V mluvené podobě Vondruškových příběhů se představují naši přední herci a dabéři, takže vysoká kvalita nahrávky v jejich podání pak ještě více umocňuje zážitek z poslechu.

Velké oblibě čtenářů i posluchačů se pak těší především autorovy historické detektivky z 2. pol. 13. století z doby vlády Přemysla Otakara II. z cyklu Hříšní lidé Království českého. Hlavní postavou, která jednotlivé příběhy spojuje, je vzdělaný a čestný rytíř, správce hradu Bezděz a královský prokurátor v jedné osobě - Oldřich z Chlumu, který má rovněž pravomoc vyšetřovat a trestat hrdelní zločiny. A právě ve stopách Oldřicha z Chlumu se vydáme v naší říjnové soutěži!

Každý říjnový týden, a to pravidelně vždy v úterý a ve čtvrtek, se na internetových stránkách Městské knihovny v Přerově (www.knihovnaprerov.cz/soutez/) budou objevovat nové soutěžní otázky. První z celkového počtu devíti otázek bude zveřejněna již v úterý 3. října 2017.

Všechny soutěžní otázky budou vystaveny na webu celý měsíc až do pátku 3. 11. 2017, kdy bude celá soutěž ukončena. Do této doby budete moci na otázky odpovídat, a to buď každý týden jednotlivě, nebo hromadně na konci soutěže. Je důležité, aby všechny odpovědi byly odeslány v řádném termínu a v případě zasílání přes internet ze stejné e-mailové adresy, a to na knihovní e-mail aktivity@knihovnaprerov.cz.

Po ukončení soutěže budou vylosováni tři nejúspěšnější soutěžící, kteří správně odpoví na co největší počet otázek. Výherci budou odměněni hodnotnými knižními cenami a ti z nich, kteří nebudou uživateli naší knihovny, získají navíc bezplatnou registraci do 30. dubna 2018.

Soutěže se mohou zúčastnit jak uživatelé Městské knihovny v Přerově, tak ti, kteří nejsou registrovanými uživateli našich knihovních služeb. Registrovaní účastníci soutěže musí s každou odpovědí uvést své jméno a číslo čtenářského průkazu. Soutěžící, kteří nejsou registrovanými uživateli knihovny, musí s každou odpovědí uvést své kontaktní údaje (jméno, příjmení, rok narození, adresu a e-mailovou adresu, popř. telefonní číslo), abychom je mohli v průběhu soutěže správně identifikovat.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké.

Úplné podmínky a pravidla soutěže jsou uveřejněny na www stránkách knihovny.
Otázka č. 1:

V detektivním příběhu Případ masopustních maškar se dozvíme, jak se Oldřich z Chlumu – písař svatovítské kapituly, stal královským prokurátorem a jaké události tomuto jmenování předcházely. Děj se tentokrát odehrává na Pražském hradě, a to v sychravém březnu, v době masopustního veselí. Mladý král Přemysl Otakar II. si začíná budovat pozici vůči svému otci Václavovi, ale dostane se do závažných problémů, které vyřeší právě Oldřich z Chlumu. Z komnaty mladého krále se totiž ztratí zlatý královský řetěz, důležitý panovnický symbol.


VÍTE, JAKÝM ZPŮSOBEM SE ŘETĚZ DOSTAL Z KRÁLOVY KOMNATY?
Otázka č. 2:

Když byl Oldřich z Chlumu jmenován královským prokurátorem, vstoupil do jeho služeb mladý rytíř, který se stal jeho panošem a především věrným pomocníkem při vyšetřování zločinů. Přestože si liboval v četných milostných dobrodružstvích, k ženám se vždy choval s úctou a respektem.


ZNÁTE JMÉNO TOHOTO PŘELÉTAVÉHO PANOŠE?
Otázka č. 3:

Oldřich z Chlumu byl během svého života dvakrát ženatý. Jeho první manželka zemřela při porodu v roce 1254, na což vzápětí vykonal Oldřich coby doprovod Anežky Přemyslovny kajícnou pouť do Compostely, která mu definitivně zajistila věhlas nejlepšího českého vyšetřovatele. Se svou druhou ženou se Oldřich setkal poprvé s ještě jako velmi mladou dívkou na jednom z honů a podruhé již jako s nastávající nevěstou pana Beneše z Dubé..


JAK ZNÍ JMÉNA OBOU MANŽELEK OLDŘICHA Z CHLUMU?
Otázka č. 4:

Přemysl Otakar II. byl pátým českým králem z rodu Přemyslovců. Byl mocným středoevropským panovníkem, který vybudoval rozsáhlé panství rozkládající se za Alpy až k Jaderskému moři. Za jeho vlády dosáhlo české království největšího rozmachu až do doby Karla IV. Již za svého života dostal Přemysl Otakar II. dvě přízviska – to první mu dali divocí Kumáni z Uherska po bitvě u Kressenbrunnu, kde se proslavili Přemyslovi těžce odění rytíři. Druhé přízvisko pak získal pro své bohatství a skutečnost, že se za doby své vlády nedostal nikdy do finančních potíží.


JAKÁ PŘÍZVISKA ZÍSKAL PŘEMYSL OTAKAR II.?
Otázka č. 5:

Manželka Přemysla II. Otakara Markéta Babenberská byla o čtyřicet let starší než český král a mohla by dobře být jeho matkou, nebo snad i babičkou. Jako dvacetiletý pohledný mladík jí samozřejmě věrný nebyl, avšak Markéta se na milostné avantýry svého manžela dívala shovívavě. Mezi jejími dvorními dámami si královu přízeň získala půvabná svobodomyslná dívka z mocného rakouského rodu, která nosila zvláštní, krátce střižený pážecí účes.


TUŠÍTE, JAK SE JMENOVALA KRÁLOVA MLADÁ MILENKA A JAKOU MĚLA PŘEZDÍVKU?
Otázka č. 6:

V příběhu Zdislava a ztracená relikvie řeší Oldřich z Chlumu krádež vzácné relikvie, kterou získal pan Havel z Lemberka a hodlá ji věnovat Svatovítskému chrámu v Praze. Zločin byl proveden pouhé dva dny před jejím slavnostním vysvěcením, kterého se měl zúčastnit sám král Přemysl Otakar II., tudíž celá kauza hrozila pěknou ostudou.


VÍTE, O JAKOU RELIKVII SE V PŘÍBĚHU JEDNÁ?
Otázka č. 7:

Na místo, kde se odehrává příběh s názvem Adventní kletba, tedy na hrad Krašov, zavede Oldřicha z Chlumu zrádná vichřice. Na hradě se právě sešla společnost, aby oslavila svatobarborské mysterium. Začnou však umírat lidé a brzy se ukáže, že nejde až tak o církevní obřad, jako o velké množství peněz. S tlupou kejklířů zavítá na hrad také záhadný student Jindřich, který se objevuje vždy jen v masce. V představení o blahoslaveném Hroznatovi, které herci předvádějí, hraje hlavní roli.


KDO BYL VE SKUTEČNOSTI TAJEMNÝ STUDENT JINDŘICH?
Otázka č. 8:

Kam čert nemůže, tam nasadí ženu – toto pořekadlo platí i pro další příběh pana Oldřicha z Chlumu – Msta písecké panny. Ze severu Čech se Oldřich tentokrát dostane až do jihočeského Písku, kde na něj čeká k rozlousknutí další oříšek. Loupež klenotů a následná smrt rybáře je jen předehrou k mnohem závažnějším skutkům. Celý tento příběh začíná na břehu Otavy, kde potkává Oldřichův panoš Ota koupající se dívku, která se mu představí falešným jménem.


VÍTE, ZA KOHO SE DÍVKA VYDÁVALA?
Otázka č. 9:

Pro věrné popsání života lidí ve středověku Vlastimil Vondruška hojně používá dobové reálie. Znáte i vy správný význam některých pojmenování?


NAPIŠTE NÁM, CO ZNAMENALA TATO TŘI SLOVA: HAMPEJZ, FRAUCIMOR A LOKTUŠE.
Všechny odpovědi musí být zaslány nebo odevzdány do pátku 3. listopadu 2017 do 24.00 hodin.


Městská knihovna v Přerově | tisk | nahoru