Vytisknout tuto stránku

On-line databáze

On-line databáze dostupné ve studovně Městské knihovny v Přerově

Městská knihovna v Přerově umožňuje přístup k několika on-line databázím obsahujících např. informace z periodik vycházejících v ČR, informace o právních předpisech, bibliografické informace apod. Tyto databáze jsou přístupné ve studovně Městské knihovny v Přerově, Žerotínovo nám. 36, Přerov. Přístup k těmto databázím je pro všechny uživatele s platnou registrací BEZPLATNÝ a je spolufinancován z grantových prostředků Ministerstva kultury České republiky.

Anopress

Anopress ITInformační agentura Anopress shromažďuje a zpracovává plné texty novinových a časopiseckých článků, doslovné přepisy televizních a rozhlasových relací.

Mediální databáze nabízí:

  • on-line přístup a vyhledávání pomocí klíčových slov nebo témat
  • složitější vyhledávání pomocí logických operátorů (AND, OR, NOT aj.)
  • obsah elektronického archivu je denně aktualizován

Další informace je možné získat na https://www.anopress.cz/.

ASPI

ASPISpolečnost Wolters Kluwer se zaměřuje na poskytování právních, daňových, účetních a jiných profesních informací jak v elektronické, tak v tištěné podobě.

Systém ASPI  je systém pro práci s právními informacemi. Komplexně pokrývá všechny předpisy publikované na území České republiky včetně předpisů měst a obcí a předpisy ES/EU.

Obsahuje všechny zdroje předpisů - prameny práva, v současnosti je tvořen více než 80 zdroji, které se nadále vyvíjejí s ohledem na změny v právním řádu. Veškeré texty jsou dostupné v aktualizovaných a dřívějších zněních s možností porovnání změn.

Další informace je možné získat na https://info.aspi.cz/o-aspi/.

Česká národní bibliografie

Logo ČNBNabízí nejucelenější zdroj bibliografických informací nejen o českém písemnictví, ale je i primárním referenčním zdrojem informací o produkci vydané na území ČR.

Komplet je rozdělen do těchto databází:

  • České knihy
  • Národní autority
  • Disertace a autoreferáty
  • Speciální dokumenty
  • Články v českých novinách, časopisech a sbornících
  • Periodika vydávaná na území ČR

Další informace je možné získat na stránkých Národní knihovny ČR.

Naposledy změněno středa, 20 leden 2021 11:53