Městská knihovna v Přerově

Telefon: (+420) 581-334-068 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo knihovny

Časté dotazy (FAQ)

Kdo se může stát uživatelem knihovny?

Uživatelem knihovny se může stát každý, kdo vyplní přihlášku čtenáře a předloží svůj doklad totožnosti ke kontrole knihovnici. K registraci dětí do 15 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce. Po zaplacení registračního poplatku, který platí vždy na dobu 12 měsíců, může uživatel využívat všech nabízených služeb knihovny.

Co všechno si mohu půjčit a na jak dlouhou dobu?

Přehled všech nabízených dokumentů naleznete na našich www stránkách Výpůjční služby. Každý uživatel by si měl půjčit jen tolik knih a časopisů, kolik je schopen přečíst do 1 měsíce. Maximální počet knih a časopisů, které si lze při návštěvě knihovny půjčit není omezen, je pouze stanovena výše hodnoty všech vypůjčených dokumentů na částku 4.500 Kč, a to za všechna pracoviště Městské knihovny v Přerově a maximálně 5 ks CD na dobu 14 dnů.

Platí se poplatek za půjčení knih, časopisů, CD?

Za půjčení knih, časopisů a CD se poplatek neplatí.

Co se stane, když nedodržím výpůjční lhůtu?

Při nedodržení výpůjční lhůty platí čtenář sankční poplatky v souladu s Ceníkem.

Co znamenají pojmy prezenčně a absenčně?

Prezenčně znamená, že si dokument (kniha, časopis, CD apod.) můžete prostudovat přímo v knihovně, ale nemůžete si jej půjčit domů. Absenčně naopak znamená, že si dokument můžete půjčit domů a tam si jej v klidu přečíst nebo prostudovat, v případě zvukového CD poslechnout. 

Musím vždy vrátit všechny půjčené dokumenty naráz?

Nemusíte, je však třeba dodržet výpůjční lhůty jednotlivých typů dokumentů. Nevrácené výpůjčky, v případě, že je nepožaduje jiný uživatel, Vám budou automaticky prodlouženy.

Jak postupovat, potřebuji-li knihu nebo časopis déle než jeden měsíc?

Výpůjčky knih, časopisů a zvukových CD si může čtenář nechat 2x prodloužit, nežádá-li o dokument jiný čtenář. Maximální výpůjční doba při prodloužení činí 90 dnů. Jestliže dokument není do této doby vrácen, knihovní systém neumožní čtenáři další půjčování.

Lze si rezervovat knihu (časopis, CD), jestliže je momentálně půjčena?

Čtenář může požádat o rezervování publikace osobně nebo prostřednictvím On-line katalogu. Požadavek bude vyřízen podle možností knihovny a podle časového pořadí záznamů. Knihovna uživateli oznámí, že si publikaci může vyzvednout (pošta, e-mail, SMS). Publikace je rezervována 1 týden. Poplatek za rezervování publikace je účtován dle Ceníku při jejím půjčení.

Mohu si sám provést rezervaci knih přes internet?

Každý uživatel knihovny s platnou registrací si může rezervaci provést sám pomocí našeho On-line katalogu na Internetu. Stačí si v katalogu najít požadovaný titul a zobrazit si jeho katalogizační lístek kliknutím na název titulu. Pod lokacemi exemplářů je tlačítko Získat, které po kliknutí zobrazí formulář pro provedení rezervace. Pro úspěšnou rezervaci požadovaného knihovního dokumentu musíte být přihlášeni do svého čtenářského konta, a to prostřednictvím čísla svého registračního průkazu nebo e-mailové adresy zadané při registraci a PINu. PIN si můžete nechat nastavit při registraci nebo použít standardní formát generovaný z data Vašeho narození ve formátu RRMMDD. Doporučujeme však PIN při prvním přihlášení změnit na nový, odpovídající základním pravidlům bezpečného hesla (min. 8 znaků, min. jedno malé písmeno, min. 1 velké písmeno, min. jedno číslo, min. jeden speciální znak - tečka, čárka, hashtag apod.)

Co když nenajdu ve fondu knihovny knihu, o kterou mám zájem?

Lze využít meziknihovní výpůjční službu (MVS). To znamená, že knihovna si knihu pro vás vypůjčí v jiné knihovně. Uživatel musí knihovnici sdělit základní údaje o knize - autor, název, rok vydání, nakladatelství.  Počítejte  s tím, že bude trvat nejméně 1 týden, než bude kniha doručena, a to v případě, že bude v danou chvíli v knihovně k dispozici. V opačném případě to může trvat i déle. Proto je třeba knihovnici sdělit, zda máte i za těchto podmínek o požadovanou knihu skutečný zájem a jste i případně ochotni  čekat.

Služba je placená čátkou 70 Kč + cena stanovená zasílající knihovnou.

Kde všude mohu použít svůj čtenářský průkaz?

Čtenářský průkaz dospělého čtenáře platí pro všechna pracoviště ve městě - oddělení pro dospělé, čítárnu, studovnu, hudební oddělení, pobočku Velká Dlážka, pobočku Předmostí a půjčovnu pro děti.

Čtenářský průkaz pro děti platí pro půjčování dětské literatury v půjčovně pro děti, ve všech pobočkách ve městě, v čítárně a studovně. V oddělení pro dospělé si mohou na tento průkaz půjčovat pouze děti starší 15 let.

Všichni čtenáři dodržují pravidlo, že vypůjčené dokumenty se vracejí na ta pracoviště, odkud byly půjčeny, přičemž jejich celková finanční hodnota je menší než 4500 Kč.

Mohu si půjčit knihy v případě, že zapomenu čtenářský průkaz?

Ano, ale za poplatek 10 Kč. V tomto případě vás může knihovnice požádat o předložení průkazu totožnosti.

Co když ztratím čtenářský průkaz?

Je nutné nahlásit knihovnici tuto ztrátu, aby mohl být proveden záznam do databáze. Čtenář se tak chrání před zneužitím tohoto průkazu. Nový čtenářský průkaz je pak vystaven za poplatek 20 Kč.

Proč vybíráte zálohu na některé knihy ve výši 500 až 2000 Kč?

Tuto zálohu vybíráme u knih, jejichž cena překročila částku 500 Kč, a dále u jedinečných vytipovaných titulů. Sledujeme tím ochranu knihovního fondu.

Záloha je požadována také tehdy, nemá-li čtenář na území ČR trvalé bydliště.

Co znamená poplatek z prodlení?

Je to poplatek, který je účtován při překročení výpůjční doby (1 měsíc) a činí 10 Kč. Na tuto skutečnost knihovna písemně neupozorňuje. Prodlení při opožděném vrácení může trvat maximálně 14 dnů. Poté jsou zasílány upomínky v souladu s Výpůjčním řádem.

Jak mohu zjistit stav svého čtenářského konta?

Informace o aktuálních i dřívějších výpůjčkách  a platbách lze zjistit na www stránce čtenářského konta. Do zobrazeného formuláře je nutné zadat číslo vašeho regiostračního průkazu nbeo e-mailovou adresu zadanou při registraci a  PIN. PIN si můžete nechat nastavit při registraci nebo použít standardní formát generovaný z data Vašeho narození ve formátu RRMMDD. Doporučujeme však PIN při prvním přihlášení změnit na nový, odpovídající základním pravidlům bezpečného hesla (min. 8 znaků, min. jedno malé písmeno, min. 1 velké písmeno, min. jedno číslo, min. jeden speciální znak - tečka, čárka, hashtag apod.). V on-line katalogu je přihlašovací formulář zobrazen na hlavní stránce katalogu.

Mohu si sám prodloužit výpůjční dobu knihy přes Internet?

Ano. Vypůjčené knihy a periodika si můžete sami prodloužit prostřednictvím internetu. Prodlužování se provádí přes čtenářské konto. Postup je uveden v nápovědě pro prodloužení, popř. nápovědě pro on-line katalog. O prodloužení knih je možné také požádat prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. Je nutné se obrátit na to pracoviště, odkud byly knihy půjčeny. Kontakty na jednotlivá pracoviště Městské knihovny v Přerově jsou uvedeny na stránkách knihovny.

Prodloužit je možné pouze ty knihovní dokumenty, na které nejsou požadovány žádné další rezervace jinými uživateli knihovny.

Jak hledat v On-line katalogu?

Návod, jak postupovat při vyhledávání všech dokumentů, které má knihovna ve svém fondu, je uveden přímo na www adrese on-line katalogu.

Další Vaše dotazy Vám zodpovíme na telefonním čísle +420 581 334 060 nebo na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Naposledy změněno úterý, 05 leden 2021 13:02

Ministerstvo kultury ČRSKIP ČR Bibliohelp  Čte sy rád   Rosteme s knihou   Portál české literatury  Celé Česko čte dětem Čtení pomáhá

  Československá bibliografická databáze          Nejlepší knihy dětemKnihovny.czSlužba Získej Bookstart 

 
Městská knihovna v Přerově,
příspěvková organizace
Žerotínovo nám. 211/36
750 02 PŘEROV
 
tel.: (+420) 581-334-060
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: kefk5ik
Bankovní účet: 86-7119620217/0100

Zřizovatel

Zřizovatelem Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace je Statutární město Přerov.

Další informace

Mapa webu

Prohlášení o přístupnosti

RSS

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Napište nám nebo zavolejte

Dotazy na služby a výpůjčky:
tel.: +420 581 334 068
sluzby@knihovnaprerov.cz

Dotazy na akce:
tel.: +420 581 334 072
aktivity@knihovnaprerov.cz

Další kontakty