Vytisknout tuto stránku

Jak nepřijít o rozum

Odmalička nás učili čistit si denně zuby a pečlivě mýt ruce vodou a mýdlem. Zvyky týkající se osobní hygieny jsou v nás zkrátka pevně zakořeněny. Ovšem povědomí, jak pečovat o náš mozek, už zdaleka tak rozšířené není, což je nepochybně velká škoda. 

Přesto, že existuje v oblasti zdraví mozku mnoho skeptiků, je stále více těch, kteří zastávají myšlenku, že o mozek lze vhodně pečovat a způsob jeho stárnutí tak ovlivnit. Přijďte i vy na přednášku lektorky paměti Jitky Krásné a seznamte se s šesti klíčovými oblastmi podstatnými pro udržení zdravého mozku. Věděli jste, že mezi ně řadíme kognitivní rezervu, fyzickou aktivitu, výživu, spánek, regulaci emocí a v neposlední řadě i sociální vztahy? 
 
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 22. září 2022 od 17.00 hodin v přednáškové místnosti Městské knihovny v Přerově na Žerotínově náměstí 36 (přízemí budovy, bývalá studovna - vstup hlavním vchodem).
 
Vstupné 20 Kč, uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací mají vstup zdarma.
 
Vzhledem k prostorovým možnostem přednáškové místnosti je kapacita akce omezena. Na přednášku se předem přihlaste prostřednictvím níže uvedeného formuláře, osobně v Městské knihovně v Přerově, na telefonním čísle 581 334 069 nebo na e-mailové adrese propagace@knihovnaprerov.cz
 

Těšíme se na vaši návštěvu. 

Jak nepřijít o rozum


Přihláška na přednášku

Jméno:*
E-mail:*
Čten. číslo:
Předmět:
Poznámka:*

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu a účelu uvedeném v Knihovním řádu v samostatné příloze Rozsah a způsoby získávání, zpracování a nakládání s osobními údaji uživatelů Městské knihovny v Přerově a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a pouze pro účely administrace pořádané akce. Veškeré osobní údaje budou po skončení akce smazány a skartovány.