Městská knihovna v Přerově

Telefon: (+420) 581-334-060 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Facebook Google+ Twitter RSS LinkedIn

Logo knihovny

Výsledky ankety „Využívání služeb Městské knihovny v Přerově“

Děkujeme všem za účast v anketě "Využívání služeb Městské knihovny v Přerově", jejíž výsledky jsou pro nás velmi přínosné a na jejichž základě se budeme snažit naše služby dále rozvíjet a zkvalitňovat. Přinášíme vám přehled výsledků celé ankety a naše vyjádření k jednitlivým tématům.

Ankety se v období od 1. 3. do 23. 4. 2017 zúčastnilo celkem 118 respondentů, což je sice relativně malý počet v poměru k celkovému počtu uživatelů přerovské knihovny (5 496 za rok 2016) nebo k počtu občanů statutárního města Přerova (43 676 ke konci roku 2016, zdroj www.mvcr.cz), přesto jsou její výsledky pro nás přínosem a odpovědi na naše dotazy nám přinesly zajímavá zjištění. Nechceme zde ovšem dopodrobna rozebírat kompletní výsledky ankety, které jsou k dispozici ke stažení v PDF dokumentu z našich www stránek, ale rádi bychom se dotkli některých zajímavých a důležitých bodů.

Většina respondentů ankety patřila mezi aktivní uživatele našich služeb (97,5 %) a zároveň vlastnila platný registrační průkaz do knihovny (95,7 %). Ostatní respondenti buď do knihovny nechodí, nebo využívají takové nabídky knihovny, pro které není potřeba mít platný registrační průkaz (besedy, vzdělávací kurzy apod.). Rovněž jsme rádi, že se do povědomí většiny z vás (58,2 %) dostala naše rodinná registrace. Co se týká výše registračního poplatku, překvapilo nás, že v případě dospělých uživatelů by byla akceptovatelná částka až 150 Kč (30 %) nebo dokonce 200 Kč (29,1 %) ročně. Nemusíte se však obávat - v současné době neplánujeme žádné zvyšování registračních poplatků k využívání služeb přerovské knihovny, a to ani u dětských uživatelů, kde respondenti uvedli akceptovatelnou výši poplatku do 50 Kč (45,5 %) nebo do 100 Kč (44,5 %) ročně.

Anketa 2017 - rozšíření provozní dobyVětšině respondentů (82,7 %), kteří navštěvují knihovnu a mají platný registrační průkaz (110 účastníků ankety), vyhovuje stávající provozní doba knihovny. Nicméně na otázku možného rozšíření provozní doby o středu, ve kterou má naše knihovna zavřeno, se souhlasně vyjádřilo 70,9 % respondentů, přičemž většině (82,7 %) by vyhovovala otevírací doba od 12.00 do 16.00 hodin. Rozšíření provozní doby v některý den do 19.00 nebo 20.00 hodin naopak přivítalo pouze 30 % respondentů. Na základě výsledků této části ankety jsme se rozhodli od září 2017 rozšířit provozní dobu všech pracovišť knihovny v budově na Žerotínově nám. 36, a to ve středu od 12.00 do 16.00 hodin.

Dle výsledků ankety se většina z vás (71,8 %) v naší knihovně zdrží max. do 30 minut. Je nám jasné, že tato skutečnost souvisí s prostorovými podmínkami, které nejsou ideální a neodpovídají požadavkům na knihovnu 21. století. Společně s naším zřizovatelem, statutárním městem Přerov, se snažíme najít řešení tohoto dlouhodobého problému, ale je to stále běh na dlouhou trať. Přesto věříme, že se nám společně s kompetentními orgány města podaří tento problém vyřešit a nabídnout občanům Přerova odpovídající prostory, kde by se mohli scházet nejen za účelem vypůjčení knih, ale kde by mohli trávit svůj volný čas a účastnit se řady zajímavých akcí a aktivit.

Knihovní fond doplňujeme pravidelně dle aktuální nabídky knižního trhu. Počty výtisků jednotlivých titulů knih se odvíjí od výpůjček ostatních knih téhož autora, nebo od skutečnosti, zda se jedná o české nebo světové bestsellery; u periodik pak rozhoduje jejich půjčovanost za uplynulá období. Při nákupu knihovních dokumentů se snažíme reagovat také na požadavky našich uživatelů (elektronických prostřednictvím www stránek nebo písemných přímo na našich pracovištích). Bohužel však nejsme schopni do knihovního fondu pořídit kompletní literární produkci, která u nás vychází, a to z důvodů finančních a prostorových.

WWW stránky knihovny navštěvuje 90 % respondentů ankety a většinou (78,2 %) jsou vnímány jako graficky zdařilé a přehledné. Případné připomínky se budeme snažit napravit a vylepšit. Naše on-line katalogy vAnketa 2017 - on-line katalogyužívá 72,7 % všech respondentů, přičemž využívanost obou katalogů je zhruba stejná. Celkem 54,5 % respondentů využívá možnost si prostřednictvím čtenářského konta prodlužovat své výpůjčky a také 40 % respondentů využívá objednávky knih ze skladu a odložení z volného výběru. Vaše připomínky k modernímu on-line katalogu jsme předali tvůrcům programu a budeme doufat, že se jim některé z nich podaří do nových verzí katalogu zapracovat.

Velmi nás těší, že z celkového počtu respondentů navštěvuje 68,2 % naše besedy a přednášky na nejrůznější témata. Na anketní otázku, které besedy vám v knihovně chybí, se objevily nejčastěji dvě odpovědi - besedy se spisovateli a besedy cestopisné, ačkoli právě besedy s cestovatelskou tematikou pořádáme pravidelně v průběhu roku a jsou také velmi hojně navštěvovány. Jelikož však naše knihovna nedisponuje vhodnými přednáškovými prostory, konají se tyto besedy mimo knihovnu v budově Ministerstva zemědělství na Wurmově ulici. Mezi veřejností tak možná vzniká pocit, že jsou cestopisné besedy organizovány přímo zmíněným ministerstvem, nikoli přerovskou knihovnou. Pořádáme rovněž besedy se spisovateli a autorská čtení, ale máme zkušenost s malým počtem návštěvníků (zpravidla okolo 10 - 12 posluchačů). Nemyslíme si však, že by výběr autorů byl pro veřejnost nezajímavý.

Vzdělávacích kurzů výpočetní techniky a moderních komunikačních technologií se zúčastnilo 12,7 % respondentů. Z návrhů respondentů, které ze vzdělávacích kurzů v naší nabídce chybí, se pokusíme některé z nich zrealizovat.

Na závěr ankety jsme slíbili, že oceníme 3 vylosované respondenty a také jednoho, který co nejpřesněji otipuje počet respondentů, kteří se ankety zúčastní. Nejblíže se svým tipem přiblížili dva respondenti, takže byli knižní publikací oceněni oba.

Knižní publikace, které věnovalo statutární město Přerov, obdrželi:

Lucie B.
Pavla S.
Monika Š.
Vladimír R.
Marie Ch.

Na závěr nám dovolte, abychom všem respondentům poděkovali za jejich přínosné informace, díky nimž dostáváme potřebnou zpětnou vazbu a odpověď na otázku, zdali děláme naši práci dobře a ve kterých směrech se můžeme ještě zlepšit.

Přehledné výsledky včetně komentářů jsou k dispozici ke stažení v PDF.

Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu a další spolupráci.

Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)
Pro psaní komentářů se přihlašte

Ministerstvo kultury ČRSKIP ČRBibliohelpČte sy rádRosteme s knihouPortál české literaturyCelé Česko čte dětemČtení pomáháČeskoslovenská bibliografická databáze

 
Městská knihovna v Přerově,
příspěvková organizace
Žerotínovo nám. 211/36
750 02 PŘEROV
 
tel.: (+420) 581-334-060
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: kefk5ik

Zřizovatel

Zřizovatelem Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace je Statutární město Přerov.

Další informace

Mapa webu

Prohlášení o přístupnosti

RSS

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Napište nám

E-mail:*
Zpráva:*
Kontrolní kód: