Nevídáno neslýcháno aneb Děti kreslí Kainara - Výtvarná soutěž
Dnes je: 25. 9. 2018. Soutěž byla ukončena!

Městská knihovna v Přerově vyhlašuje výtvarnou soutěž

"Nevídáno neslýcháno aneb Děti kreslí Kainara".

Soutěž je určena pro žáky 1. - 5. tříd přerovských základních škol nebo jednotlivce ve věku 6 - 11 let. Tématem výtvarné soutěže je ilustrace Kainarových básní pro děti. Výtvarná soutěž si klade za cíl seznámit děti s tímto významných básníkem a přerovským rodákem a prohloubit zájem dětí o poezii a výtvarnou tvorbu.

Ze 12 až 36 nejzajímavějších výtvarných prací dětí bude sestaven nástěnný kalendář pro rok 2018.

Termín odevzdání přihlášek:pondělí 9. října 2017

Termín odevzdání výtvarných prací:úterý 31. října 2017
Dokumenty pro účast v soutěži:

Případné dotazy k účasti ve výtvarné soutěži můžete směřovat na e-mailovou adresu ukis@knihovnaprerov.cz popř. se informovat na telefonních číslech +420 724 567 843 nebo +420 581 334 061.
Všechny výtvarné práce musí být doručeny nebo osobně odevzdány do úterý 31. října 2017 do 16.00 hodin na adresu:

Městská knihona v Přerově, příspěvková organizace,
Žerotínovo nám. 211/36,
750 02 Přerov

Těšíme se na Vaši účast.


Městská knihovna v Přerově | tisk | nahoru Barvy